De meest gestelde vragen over Woonmatch West-Friesland

De door u opgegeven zoekterm is niet gevonden.
 

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. In het veld hierboven kunt u een zoekwoord intikken. Na klikken op ‘zoeken’ klappen de vragen open waar u het antwoord kunt vinden. U kunt ook zelf op de vragen klikken om eronder de antwoorden te lezen.

Als het antwoord op uw vraag er niet bij staat, dan kunt u contact opnemen met het centrale informatienummer 0227 54 95 40. Dit nummer is voor alle algemene vragen van woningzoekenden.

 

 

1. Wat is Woonmatch West-Friesland?

Via deze website bieden de negen samenwerkende wooncorporaties en gemeentelijke woningbedrijven hun woningen te huur aan. U vindt op deze site de woningen in West-Friesland van Wooncompagnie, De Woonschakel, gemeentelijk woningbedrijf Koggenland, gemeentelijk woningbedrijf Opmeer, Intermaris, Welwonen, Woningstichting Het Grootslag en Woonzorg.
Het betreft huurwoningen in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

2. Wanneer kan ik mij inschrijven?

Iedereen die 18 jaar en ouder is, en in Nederland mag verblijven (inwoners Europese Unie of van buiten de Europese Unie met een verblijfsvergunning) kan zich inschrijven.

3. Moet ik betalen voor de inschrijving?

Nee, inschrijven bij Woonmatch West-Friesland is gratis.

4. Hoe kan ik mij inschrijven bij Woonmatch West-Friesland?

Dit kan alleen online via deze website. Via het tabje ‘inschrijven' kunt u zich direct inschrijven. Nadat u uw e-mailadres en geboortedatum heeft opgegeven, ontvangt u een e-mail met een wachtwoord. Activeer uw inschrijving door in te loggen met uw e-mailadres en het toegestuurde wachtwoord. Vul het inschrijfformulier helemaal in. Zodra u bent ingeschreven, kunt u direct reageren op het actuele aanbod.

5. Moet ik mijn inschrijving verlengen?

Nee, u hoeft niet te verlengen. U hoeft ook niet te reageren op woningen om ingeschreven te blijven staan. Als u niet reageert bouwt u gewoon inschrijftijd op. Als u in de toekomst gebruik wilt maken van uw inschrijving kan dat.

6. Moet ik reageren op woningen om ingeschreven te blijven staan?

Nee, u hoeft niet te reageren op woningadvertenties om ingeschreven te blijven staan.

7. Wanneer ben ik doorstromer?

U bent doorstromer als u een sociale huurwoning in West-Friesland leeg achterlaat van een van de samenwerkende woningcorporaties of woningbedrijven in West-Friesland. Leeg wil zeggen dat er geen personen achterblijven in de woning.

Sociale huurwoning
Is de netto huur van uw huidige woning lager dan €752,33 (in 2021) dan zien wij uw woning als een sociale huurwoning, waarmee u in aanmerking kunt komen als doorstromer.
Is de netto huur van uw woning hoger, dan is uw woning in sommige gevallen ook een sociale huurwoning. Kijk verder bij de vraag ‘Wat is een sociale huurwoning?’

Samenwerkende woningcorporaties en woningbedrijven
Dit betreft de woningcorporaties Het Grootslag, Intermaris, Welwonen, Wooncompagnie en De Woonschakel, Woonzorg en de gemeentelijke woningbedrijven Koggenland en Opmeer.

8. Welke extra documenten zijn nodig als doorstromer?

Als u een doorstromer bent, dan moet u net als elke woningzoekende de standaard vereiste documenten hebben geüpload om te kunnen reageren op een woning.
Echter bij een woning waarbij u voorrang heeft gekregen omdat u doorstromer bent, vragen wij op een later moment nog een bewijsstuk dat u uw huurwoning leeg achterlaat. En wel als volgt.

Als u de eerste passende kandidaat bent en u accepteert de woning, dan bieden wij u de woning aan onder voorbehoud dat u de huur van uw huidige woning opzegt. Het opzeggen van de huur doet u dus nadat u weet dat u de woning kunt gaan huren. Het bewijs van de huuropzegging levert u vervolgens in bij de nieuwe verhuurder.

9. Wat is een sociale huurwoning?

Is de netto huur van uw huidige woning lager dan €752,33 (in 2021) dan zien wij uw woning als een sociale huurwoning, waarmee u in aanmerking kunt komen als doorstromer.

Is de netto huur van uw woning hoger, dan is uw woning in sommige gevallen ook een sociale huurwoning. Dat is het geval indien op het moment dat u de woning ging huren, de huurprijs een sociale huurprijs was. Als u twijfelt of dat het geval is, belt u dan met uw verhuurder.

10. Welke voorrang geldt er voor doorstromers?

Als u doorstromer bent, krijgt u voorrang bij woningadvertenties waarbij er voorrang voor doorstromers geldt. Dit staat dan in de advertentie vermeld. De volgorde binnen de groep doorstromers wordt bepaald door uw oorspronkelijke inschrijfdatum of zoekrecht. Dus niet de datum waarop u zich aanmeldt als doorstromer.

Als u de eerste passende kandidaat bent en u accepteert de woning, dan bieden wij u de woning aan onder voorbehoud dat u de huur van uw huidige woning opzegt. Het opzeggen van de huur doet u dus nadat u weet dat u de woning kunt gaan huren.

11. Wanneer ben ik een spoedzoeker?

U bent spoedzoeker als u in een noodsituatie verkeert, maar niet voldoet aan de eisen om urgentie aan te vragen. Er zijn voorwaarden. U krijgt deze status pas definitief na een positieve beoordeling van de benodigde bewijsstukken die u heeft geüpload bij uw inschrijving.

U kunt een aanvraag tot spoedzoeker doen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
* U bent minimaal 18 jaar. Bent u een jongere (zonder kind) van 18 tot en met 25 jaar? Dan is er ook de mogelijkheid van Kamers met Kansen. Alleen als u niet in aanmerking komt voor Kamers met Kansen of een vergelijkbare woonvorm, kunt u een aanvraag doen als spoedzoeker. Daarbij moet er wel inkomen uit werk of uitkering zijn.
* Uw inkomen moet passend zijn voor sociale huurwoningen. De inkomenseis staat in de advertentie. In 2021 is dit maximaal €40.024 of maximaal €44.655 verzamelinkomen per jaar.
* En u woont minimaal 1 jaar in de woningmarktregio West-Friesland of het voorgaande adres is aantoonbaar een woonadres in de woningmarktregio West-Friesland geweest voor de duur van minimaal 1 jaar. Dit betreft de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

én een van de volgende situaties is op u van toepassing:
* U heeft geen vaste verblijfplaats of u bent inwonend, én u heeft een onhoudbare woonsituatie.
Of
* U ligt in scheiding/relatiebreuk en u heeft inwonende kind(eren) en u kunt aantoonbaar niet in uw woning blijven wonen na de relatiebreuk. U komt ook niet in aanmerking voor urgentie via de regionale urgentiecommissie. Onder voorwaarden kunt u urgentie aanvragen als u inwonende kinderen heeft tot en met 23 jaar. Meer informatie over urgentie.

12. Welke documenten zijn nodig voor een aanvraag spoedzoeker?

U kunt bij Woonmatch bij ‘MIJN GEGEVENS’ in het blok ‘Voorrang’ een aanvraag indienen om u als spoedzoeker te laten registreren. Daarvoor moet u alle vereiste documenten uploaden. Deze worden beoordeeld en na een positieve beoordeling van de vereiste documenten, krijgt u de status van spoedzoeker. Binnen 2 weken krijgt u hiervan een bevestiging per e-mail.


Vereiste documenten:

- Inkomensverklaring van de Belastingdienst of een (voorlopige) aanslag van het voorgaand jaar of het jaar daarvoor van alle volwassen personen (niet volwassen kinderen) die meeverhuizen. Is uw inkomen te hoog op de inkomensverklaring en is uw inkomen sterk gedaald, dan kunt u ook loonstroken/uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden toevoegen.

- Historisch uittreksel Gemeentelijke Basisregistratie Personen van uw gemeente waarop staat waar u de laatste 5 jaar heeft gewoond, én waarop de burgerlijke staat is vermeld (gehuwd, ongehuwd, etc.). Dit uittreksel mag maximaal 6 maanden oud zijn.

- Bewijs van inwoning. Huurovereenkomst of koopovereenkomst huidig adres of verklaring verhuurder/kadaster waaruit blijkt dat u niet de (mede)huurder of eigenaar bent. Indien u wel medehuurder of eigenaar bent: een bewijs dat u een poging heeft gedaan om de woning te verkrijgen.

- Bewijs onhoudbare situatie: Verklaring dat u in een onhoudbare situatie zit van de professionele instelling waarvan u al hulpverlening ontvangt. (Niet een huisarts.) Let op! Documenten moeten op briefpapier en ondertekend zijn.

- Indien u een jongere bent (zonder kind) in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar: bewijs dat u niet in aanmerking komt voor Kamers met Kansen of een vergelijkbare woonvorm.

- Bewijs relatiebreuk met inwonende kinderen (Indien van toepassing):
• Aantoonbaar pogingen hebben gedaan voor het opeisen van huur- of koopwoning.(verplicht)
• Officieel Ouderschapsplan (indien van toepassing)
• Een door beide partijen ondertekende echtscheidingsconvenant (indien van toepassing).
• Partneralimentatie (indien van toepassing).

13. Welke voorrang geldt er voor spoedzoekers?

Als u spoedzoeker bent, krijgt u voorrang bij woningadvertenties waarbij er voorrang voor spoedzoekers geldt. Dit staat dan in de advertentie vermeld. De volgorde binnen de groep spoedzoekers wordt bepaald door uw oorspronkelijke inschrijfdatum of zoekrecht bij Woonmatch. Dus niet de datum waarop u zich aanmeldt als spoedzoeker.

U moet zelf reageren op huurwoningen die geadverteerd worden. Als u op een woning reageert en u krijgt deze aangeboden, dan kunt u deze niet weigeren. Als u de woning namelijk weigert, vervalt uw status als spoedzoeker. U blijft wel ingeschreven in Woonmatch en u behoudt uw inschrijftijd, maar dan als standaard woningzoekende. Er wordt van u verwacht dat u actief zoekt en reageert.

14. Wat moet ik doen om me als doorstromer of spoedzoeker te registreren?

Als uw persoonlijke situatie veranderd is, kunt u uw status als woningzoekende bij uw inschrijving veranderen. Wanneer u in Woonmatch alle vragen bij het blok ‘Adresgegevens’ bij ‘MIJN GEGEVENS’ heeft ingevuld, krijgt u, als u aan de voorwaarden voldoet, automatisch de status doorstromer. U kunt dit controleren in het blok ‘Voorrang. In dat blok kunt u ook een aanvraag indienen om de status spoedzoeker te krijgen.

15. Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

U kunt, als u uw wachtwoord vergeten bent, alleen een nieuw wachtwoord opvragen via de knop ‘wachtwoord vergeten?'. U krijgt dit nieuwe wachtwoord toegestuurd per e-mail. Het wachtwoord wordt naar het e-mailadres dat in uw inschrijving staat, verstuurd.

16. Waar moet mijn wachtwoord aan voldoen?

Uw wachtwoord moet uit tenminste acht karakters bestaan. Minstens 1 letter en 1 cijfer. Als uw wachtwoord niet voldoet aan deze eis, krijgt u daarvan een melding. Uiteraard kunt u zelf een wachtwoord bedenken en mag deze zo lang zijn als u wilt met een minimum van acht karakters.

17. Moet mijn partner zich ook inschrijven?

Ja, in Woonmatch West-Friesland heeft iedereen zijn eigen inschrijving nodig. Uw partner maakt op dezelfde wijze zijn eigen inschrijving. Het voordeel van een registratie voor beiden is dat als de relatie eindigt of één van beiden komt te overlijden, u altijd uw eigen inschrijving met de opgebouwde inschrijftijd behoudt. Let op: een inschrijving is persoonlijk en kan niet overgenomen worden door een partner of anderen.

18. Mijn partner en ik staan samen ingeschreven, wie moet er reageren op woningen?

Als uw inschrijving en de inschrijving van uw partner gekoppeld zijn, dan adviseren wij u om te reageren vanuit degene die het langst ingeschreven staat. Hoe langer iemand ingeschreven staat, hoe meer kans er is op een woning. Het is niet nodig om beide op de zelfde woning te reageren.

19. Hoe koppel ik mijn gegevens met die van mijn partner?

Als beide inschrijvingen compleet zijn, kunt u uw gegevens koppelen. Hiervoor logt u opnieuw in. Bij het aantal volwassenen geeft u nu 2 personen aan. In het invulveld 'Partnerinschrijving' vult u het inschrijfnummer van uw partner in. Vergeet daarna niet de aanpassingen op te slaan.

Na deze koppeling ontvangt uw partner een e-mail met een link erin. Door op deze link te klikken, geeft uw partner akkoord voor de koppeling. Controleer hierna of het gezamenlijke inkomen correct staat vermeld.

20. Ik wil niet langer samen ingeschreven staan met mijn partner, hoe ontkoppel ik mijn gegevens met die van mijn partner?

Als u niet langer samen met uw partner ingeschreven wilt zijn, bijvoorbeeld door een echtscheiding, dan kunt u de beide inschrijvingen ‘ontkoppelen’.
Dan volgt u de volgende stappen:

* Ga naar “Mijn gegevens”
* Bij “Persoonsgegevens” klikt u op “Wijzigen”
* Geef bij aantal volwassenen “1” aan
* Daarna dient u de aanpassingen op te slaan!

21. Wanneer word ik uitgeschreven bij Woonmatch West-Friesland?

Zodra u een woning van één van de deelnemende verhuurders krijgt toegewezen, wordt u (en een eventuele partner) uitgeschreven als woningzoekende. Uw inschrijving wordt gekoppeld aan deze woning en hiermee verdwijnt uw inschrijving. U bent immers niet langer een woningzoekende. Ons advies is om u zo snel mogelijk weer opnieuw in te schrijven. U begint dan weer opnieuw met het opbouwen van inschrijfduur.

22. Ik wil me uitschrijven. Hoe doe ik dat?

Onder het kopje “Mijn Gegevens”, staat “Uitschrijven” (helemaal onderaan). Daar kunt u op klikken en daarna bent u uitgeschreven. Dit kunt u niet meer herstellen.

23. Ik wil iemand uitschrijven die is overleden. Hoe doe ik dat?

Als u iemand wilt uitschrijven die is overleden en u heeft niet de inloggegevens, dan kunt u contact opnemen met een van de woningcorporaties. Als u een overlijdensakte of rouwkaart afgeeft of opstuurt, zorgt een medewerker dat de persoon wordt uitgeschreven bij Woonmatch West-Friesland.

24. Ik huur nu een woning, sta ik dan ook automatisch ingeschreven?

Nee, u bent niet automatisch een woningzoekende als u huurder bent. Wij adviseren u om een inschrijving woningzoekende aan te maken. Klikt u hiervoor op het tabje ‘inschrijven'.

25. Ik sta ingeschreven en wil iets in mijn gegevens aanpassen. Hoe doe ik dat?

Om uw gegevens in te zien en eventueel te wijzigen, logt u eerst in. U kiest voor ‘mijn gegevens' en past zo nodig gegevens aan. Na de registratie kunt u niet alles meer wijzigen. Uw geboortedatum is bijvoorbeeld een veld dat niet meer gewijzigd kan worden. Wel is het belangrijk om uw inkomen en/of gezinssamenstelling aan te passen als hier iets wijzigt.

26. Wanneer verschijnt het woningaanbod op de site?

Elke werkdag worden er nieuwe woningadvertenties geplaatst. Een advertentie staat 7 dagen op de website en in deze periode kunt u reageren. Als u 1 keer per week kijkt op de website, mist u niets. Ook kunt u kiezen voor de Tip Service. (zie ook vraag 36)

27. Ik zie de woonplaats van mijn keuze niet bij het aanbod. Hoe kan dit?

Niet elke week komen in alle plaatsen woningen vrij voor verhuur. Wij adviseren u om de week er na nogmaals te kijken of er aanbod is.

28. Hoe wordt de volgorde van de ranglijst bepaald? 

Alleen kandidaten die voldoen aan de eisen in de advertentie komen op de kandidatenlijst. Bij de woningen waar geen voorrang geldt voor specifieke doelgroepen (zoals doorstromers en spoedzoekers) wordt de volgorde bepaald op basis van inschrijfdatum of zoekrecht. daarna volgen de overige kandidaten, ook weer op volgorde van inschrijfdatum.

29. Op hoeveel woningen kan ik per week reageren?

U kunt tegelijkertijd op maximaal drie woningen reageren uit het actuele woningaanbod van Woonmatch West-Friesland.

30. Er is een verschil in woningen als ik wel of niet ingelogd ben. Hoe kan dat?

Als u inlogt, wordt er gekeken naar het inkomen en de gezinssamenstelling. Als er woningen in het actuele aanbod staan, die niet passend zijn, ziet u deze niet terug in uw persoonlijke aanbod. In de advertentie staan de eisen voor elke woning. Deze kunnen te maken hebben met inkomen, huishoudgrootte en/of leeftijd.

31. Op welke woningen kan ik reageren met mijn inkomen en gezinssituatie?

Als u een betaalbare huurwoning (tot €752,33 netto) wilt huren, moet u voldoen aan bepaalde eisen wat betreft uw inkomen. De inkomenseisen zijn door de overheid bepaald.
Bij het toewijzen wordt gekeken naar het totale inkomen van het huishouden (inkomen van kinderen telt niet mee), leeftijd en de grootte van het huishouden (ook partner en kinderen).
Voor 2020 geldt:

* om te kunnen huren mag u niet meer verdienen dan €40.024 of €44.655 (staat in de advertentie). Als u 10 uur of meer zorg per week ontvangt kunt u wel een woning huren met een hoog inkomen. Neem dan contact op met een corporatie voor meer informatie hoe u dit in uw inschrijving verwerkt.
* 1 persoonshuishouden met een jaarinkomen lager dan €23.725 kan alleen een woning huren met een huurprijs van maximaal €633,25 netto
* 2 persoonshuishouden met een jaarinkomen lager dan €32.200 kan alleen een woning huren met een huurprijs van maximaal €633,25 netto
* Huishouden met 3 of meer personen met een jaarinkomen lager dan €32.200 kan alleen een woning huren met een huurprijs van maximaal €678,66 netto.

Bij vrije sector huurwoningen (netto huurprijs hoger dan €752,33) geldt er een minimum inkomenseis. U ziet in de advertentie wat u minimaal moet verdienen om de woning te kunnen huren.

32. Hoe kan ik zien of ik recht heb op huurtoeslag?

U vindt alle informatie over huurtoeslag op www.toeslagen.nl. U kunt hier ook een proefberekening maken.

33. Ik heb geen recht op huurtoeslag. Mag ik nog wel een sociale huurwoning huren?

Als uw inkomen boven de huurtoeslaggrens ligt heeft u geen recht op huurtoeslag. Maar ligt uw inkomen niet boven € 40.024,-- of €44.655.-- (inkomenseis staat in de advertentie) dan mag u een sociale huurwoning huren met een huurprijs tot € 752,33. (bedragen voor 2021)

34. Welke gegevens moet ik inleveren als ik kandidaat ben voor een woning?

Als u kandidaat bent voor een huurwoning vraagt de verhuurder u om gegevens in te leveren. Deze gegevens gaan over uw inkomen en woonsituatie. U kunt de woning alleen gaan huren als u de gegevens op tijd aanlevert. U heeft maar een paar dagen de tijd na een aanbieding. Daarom kunt u beter van tevoren de gegevens uploaden op deze website. Dit betreft:

* Inkomensverklaring van de Belastingdienst of een (voorlopige) aanslag van het voorgaand jaar of het jaar daarvoor van alle volwassen personen die meeverhuizen. Voor (volwassen) kinderen is dit niet nodig. Het inkomen van kinderen telt niet mee. De Inkomensverklaring kunt u downloaden bij de Belastingdienst met uw DigiD. Of u belt 0800-0543, dan duurt het wel maximaal 5 werkdagen voordat u het ontvangt.
* Historisch uittreksel Gemeentelijke Basisregistratie Personen van uw gemeente waarop staat waar u de laatste 5 jaar heeft gewoond, én waarop de burgerlijke staat is vermeld (gehuwd, ongehuwd, etc.). Dit uittreksel mag maximaal 6 maanden oud zijn.
* Verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder van maximaal 1 maand oud.
* Overige documenten indien van toepassing. Bijvoorbeeld Echtscheidingspapieren of een Beschikking en Toestemming Bewindvoerder.

35. Ik ga scheiden. Telt het inkomen van mijn huidige echtgeno(o)te mee?

Zolang u gehuwd bent, telt het inkomen van uw echtgenoot of echtgenote mee bij de toewijzing van een sociale huurwoning.
Het inkomen telt niet meer mee, zodra u bij de Rechtbank een verzoek tot echtscheiding heeft ingediend, of als u al gescheiden bent.

36. Hoe moet ik mijn inkomen aantonen?

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de juiste gegevens. Uw inkomen toetsen wij aan de hand van de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Wij vragen een Inkomensverklaring van alle meeverhuizende volwassen personen (niet kinderen). Deze vraagt u aan via 0800-0543; houdt uw BSN bij de hand. De gevraagde verklaring wordt meestal binnen 5 werkdagen opgestuurd. U kunt de inkomensverklaring ook zelf downloaden via Mijn Belastingdienst. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u actief op zoek naar een woning? Vraagt u de verklaring dan nu alvast aan. Deze is gratis.

Let op: Van alle meeverhuizende volwassen personen (vanaf 18 jaar) moet er een Inkomensverklaring van de Belastingdienst worden overlegd. Alleen voor meeverhuizende (volwassen) kinderen is dit niet nodig. Het inkomen van kinderen telt namelijk niet mee.

Wij zijn verplicht uw inkomen om te rekenen naar het huidige jaar. Dit doen wij met een door de Rijksoverheid vastgesteld percentage.

37. Wanneer worden de door mij aangeleverde gegevens gecontroleerd?

Zodra u de gegevens uploadt in uw inschrijving, en u bent de eerste kandidaat voor een woning, worden deze door de corporatie gecontroleerd. Zorg ervoor dat u alle gevraagde gegevens tijdig in uw inschrijving uploadt. Dit voorkomt vertraging of zelfs afwijzing!

38. Hoe vaak mag ik een woning weigeren?

U mag onbeperkt woningen weigeren. Wel is ons advies om alleen op woningen te reageren waarin u echt geïnteresseerd bent. Reageren op woningen is niet verplicht en doet niets voor uw inschrijving. Bent u niet actief op zoek? Reageer dan niet op woningen; dit staat een snelle, goede toewijzing in de weg. Bent u urgent dan gelden andere regels. Deze staan vermeld in de brief van de Regionale Urgentie Commissie.

39. Ik heb een vraag over een woningadvertentie. Met wie neem ik contact op?

Als u een vraag heeft over een woningadvertentie, bel dan het telefoonnummer van de verhuurder. U ziet in de advertentie wie de verhuurder is. De contactgegevens van de verhuurders - de woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven - vindt u op de pagina ‘Contact'.

40. Ik ben op de eerste plaats geëindigd. Wat gebeurt er nu?

Aan de plek op de ranglijst kunt u geen rechten ontlenen. U bent pas kandidaat als u een uitnodiging ontvangt. Nadat uw gegevens op juistheid zijn gecontroleerd en door de corporatie zijn goedgekeurd, ontvangt u een definitieve toewijzing. Tot die tijd gaat het dus om een voorlopige plek op het reactielijst.

41. Ik heb een uitnodiging voor een woning ontvangen. Moet ik hierop reageren?

Ja. Als u gereageerd heeft op een woning laat dan altijd weten of u de woning accepteert of dat u deze weigert.
Dit kan door in te loggen op Woonmatch en vervolgens kunt u op de pagina ‘Openstaande reacties’ aangeven of u de woning accepteert of weigert.
Als u 3x niets van zich heeft laten horen kan uw inschrijving tijdelijk geblokkeerd worden.

42. Woning accepteren of woning weigeren: hoe doe je dat?

Dit kan alleen door in te loggen op Woonmatch en vervolgens kunt u op de pagina ‘Openstaande reacties’ aangeven of u de woning accepteert of weigert.

43. Met wie moet ik contact opnemen na een woningaanbieding?

Als u een woningaanbieding of een uitnodiging voor een bezichtiging heeft ontvangen, bel dan het telefoonnummer van de verhuurder dat in de brief staat. U stelt dan direct uw vraag aan het team van de verhuurder die u een woningaanbieding heeft gedaan. Ook als u een vraag heeft over een geadverteerde woning, kunt contact opnemen met de verhuurder die de eigenaar is van de woning. Deze wordt in de advertentie vermeld. De contactgegevens van de woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven vindt u op de pagina‘Contact'

44. Mijn inschrijving is geblokkeerd. Hoe komt dit?

Wanneer u drie keer binnen één jaar geen reactie geeft op een uitnodiging, wordt uw inschrijving voor drie maanden geblokkeerd. U kunt de komende drie maanden niet reageren op het actuele woningaanbod. Voorkom dus zo'n blokkade en laat het ons altijd tijdig weten als u de woning niet accepteert. U mag een woning weigeren, als u het maar laat weten. Dit kan in ‘mijn reactieoverzicht’.

45. Wat is de Tip Service?

U kunt kiezen om Tipberichten te ontvangen. U ontvangt dan maximaal 2 keer per week een e-mail met de geadverteerde woningen die overeenkomen met uw woonwensen en passend zijn bij uw inkomen en gezinssamenstelling. Als er géén woningen zijn geadverteerd die passend zijn bij uw woonwensen en uw profiel, ontvangt u géén tipbericht.
Als u tipberichten wilt ontvangen, log in en ga naar ‘mijn gegevens’ en vervolgens naar ‘mijn woonvoorkeuren’.
U kunt daar aanvinken dat u tipberichten wilt ontvangen en vervolgens ook uw woonvoorkeuren aangeven.
Bij woonvoorkeuren geeft u aan wat voor soort woning u zoekt. U kunt aangeven: de minimale en maximale huurprijs; het aantal kamers; het woningtype; en in welke plaats u wilt wonen.

46. Wat is het doel van het opgeven van ‘Mijn woonvoorkeuren’?

Als u ingelogd bent, kunt u bij Mijn Gegevens uw woonvoorkeuren aangeven.
Als u uw woonvoorkeuren ten aanzien van de huurprijs, het minimale aantal kamers, het type woning en plaatsen of wijken, wordt uw ‘Persoonlijk aanbod’ automatisch gesorteerd. De woningen die het beste bij uw woonvoorkeuren passen staan dan als eerste in de lijst. In de advertenties die bovenaan staan op basis van uw woonvoorkeuren, ziet u de tekst WOONVOORKEUR staan. Ook ziet u groene vinkjes bij de elementen waarop dit is bepaald.

47. Ik heb dringend een woning nodig. Kan ik urgentie krijgen?

In sommige situaties kunt u urgentie krijgen.
Om urgentie te kunnen aanvragen zijn er in ieder geval onderstaande voorwaarden:

* U woont minstens 1 jaar in West-Friesland. West-Friesland betreft de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Als u niet in West-Friesland woont is het alleen mogelijk als u mantelzorg in de regio West-Friesland geeft of ontvangt.
* Uw woonprobleem is niet door uw eigen schuld ontstaan.
* U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
* Uw inkomen is lager dan € 44.655 (prijspeil 2020).

De aanvraagprocedure
Het aanvragen van urgentie gebeurt digitaal via de website van de Regionale Urgentie Commissie.
De aanvraag kost € 53,70 (prijspeil 2020).
Klik hier om urgentie aan te vragen.

Wie beslist over het geven van urgentie?
De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?
U krijgt één woning aangeboden in uw huidige gemeente. Als u deze niet accepteert, vervalt de urgentie. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

48. Hoe wordt de volgorde bepaald bij woningen van Woonzorg?

Wooncorporatie Woonzorg is in juni 2020 toegetreden tot Woonmatch West-Friesland. Dit betekent dat zij vanaf juli 2020 haar woningen adverteert op Woonmatch West-Friesland.

De woningzoekenden van Woonzorg zijn nu ingeschreven als woningzoekenden in Woonmatch West-Friesland. De inschrijftijd bij Woonzorg is nu omgezet in een regeling waardoor deze woningzoekenden, alleen als zij reageren op een woning van Woonzorg, bij die reactie extra zoekrechten krijgen. Deze extra zoektijd is afhankelijk van de tijd dat de woningzoekende bij Woonzorg ingeschreven stond, plus een bonus van 50 jaar.

Als woningzoekenden die komen van Woonzorg reageren op woningen van andere verhuurders dan geldt de inschrijfdatum in Woonmatch west-Friesland. Als zij voor het eerst in juni 2020 worden ingeschreven hebben zij dus een zoekrecht van juni 2020 voor de overige woningen waarop zij reageren.

Alle woningzoekenden die passend zijn, kunnen reageren op woningen van Woonzorg.

49. Ik heb een e-mail of SMS ontvangen met een verzoek om een betaling. Wat moet ik doen?

Woonmatch vraagt u nooit via een sms-bericht of e-mail om een betaling te doen inzake het verlengen van uw inschrijving. Klik dus niet op de link, open de bijlage niet en doe geen betaling.

50. Wat is woningruil?

Woningruil geeft u de mogelijkheid om uw huurwoning te ruilen met een andere huurder van een huurwoning. U kunt ook ruilen met huurders van andere woningcorporaties. Op ruilmijnwoning.nl ziet u het actuele overzicht van de aangeboden woningen.

51. Wat is ruilmijnwoning.nl?

Ruilmijnwoning.nl is een landelijke website waar huurders hun huurwoning online aanbieden voor woningruil. Op ruilmijnwoning.nl kunt u ook uw eigen woning online zetten en op zoek gaan naar een andere huurwoning. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een account aanmaakt en inlogt.

52. Wat kost een account bij ruilmijnwoning.nl?

Een inschrijving op ruilmijnwoning.nl is gratis.

53. Kan ik ook inloggen met mijn Woonmatch account?

Jazeker! Als u een advertentie via Woonmatch opzoekt en u komt op het platform ruilmijnwoning.nl, dan krijgt u de vraag of u een account wilt aanmaken op basis van uw Woonmatch account. Ook kunt u via ruilmijnwoning.nl direct een account maken op basis van uw Woonmatch inschrijving.

54. Welke gevolgen heeft woningruil voor mijn inschrijving bij Woonmatch?

Woningruil heeft geen gevolgen voor uw inschrijving bij Woonmatch. Uw inschrijving blijft gewoon bestaan en u blijft uw zoekrechten opbouwen. Dit kan handig zijn als u in de toekomst wilt reageren op een andere woning.

55. Ik zie ook woningruiladvertenties op Woonmatch. Hoe kan dat?

De deelnemende corporaties van Woonmatch West-Friesland brengen naast het reguliere aanbod van hun huurwoningen, ook het aanbod van ruilmijnwoning.nl in beeld. Hiermee ziet u in één overzicht diverse beschikbare woningen. Let op: Woonmatch West-Friesland laat alleen de woningen zien in deze regio.

56. Hoe gaan de corporaties om met woningruil?

Alle corporaties ondersteunen woningruil. Of u bij een match daadwerkelijk van woning kunt ruilen, hangt van verschillende factoren af. Dit beoordeelt de corporatie die de woning verhuurt. Wilt u dit vooraf zeker weten? Informeer dan bij uw corporatie.

57. Ik heb een brief ontvangen van Woonzorg. Hoe kan ik mijn opgebouwde zoekrechten overzetten naar Woonmatch West-Frielsland?

Als u voor 1 juli 2020 ingeschreven stond bij Woonzorg als woningzoekende voor complexen in West-Friesland, kunt u de opgebouwde zoekrechten gedurende een beperkte periode meenemen naar Woonmatch. U heeft daarover een brief ontvangen van Woonzorg. Overzetten is, met de gegevens uit de brief, mogelijk via woonzorg.welkombijwoonmatch.nl.

58. De streefhuur die verschijnt bij het aanbieden van mijn woning is lager dan het bedrag dat ik nu betaal. Hoe kan dit?

Als het huurcontract van een woning wordt opgezegd en de woning opnieuw wordt verhuurd, mag een corporatie de huur aanpassen en in overeenstemming brengen met de streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die een corporatie passend vindt voor de woning. Deze huur wordt niet landelijk bepaald, maar is een keuze van de corporatie. Om de huur zo betaalbaar mogelijk te houden, is dit bedrag aanzienlijk minder dan de wettelijke, maximaal toegestane huurprijs die gevraagd mag worden.

Alleen huurders die een nieuwe woning gaan betrekken, krijgen te maken met de streefhuur. Op het moment van afsluiten van het huurcontract wordt de streefhuur bepaald. Dit is de huur die betaald moet gaan worden. De huurder sluit op dat moment een individuele overeenkomst met de woningcorporatie. In de meeste gevallen gaat de huurprijs omhoog. Nieuwe huurders betalen dan meer dan de vorige bewoners of de buren die al langer in een soortgelijke woning wonen. In een beperkt aantal gevallen gaat de huurprijs omlaag omdat de streefhuur aangepast is. Hierdoor kan het zijn dat nieuwe huurders voor dezelfde woning een lagere maandhuur gaan betalen dan huidige huurders.

59. Staat uw vraag er niet bij?

U kunt uw vraag mailen naar info@woonmatchwestfriesland.nl. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. U kunt ook bellen met het centrale informatienummer 0227 54 95 40 voor algemene vragen over uw inschrijving en het reageren op woningen. Heeft u vragen over een woningadvertentie neem dan contact op met de verhuurder. Op de pagina 'Contact' vindt u alle contactgegevens van de verhuurders.